inloggen    |

Cookies

Privacy Policy De Rozijnenkorf

Juni 2015

 

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Wanneer is de Privacy Policy van toepassing?
 3. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
 4. Welke persoonsgegevens verwerkt De Rozijnenkorf?
 5. Met welk doel verwerkt De Rozijnenkorf uw gegevens?
 6. Verstrekking aan derden.
 7. Hoe lang bewaart De Rozijnenkorf uw gegevens?
 8. Inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens.
 9. Recht van verzet.
 10. Informatiebeveiliging.
 11. Toepasselijkheid en wijzigingen.

1.      Inleiding

De Rozijnenkorf verzamelt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers van onze website en webshop.

De Rozijnenkorf gaat zorgvuldig met uw gegevens om, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In deze privacy policy beschrijven wij welke gegevens wij van u verwerken, hoe we dat doen en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken. Deze privacy policy kan wijzigen. Op: http://webshop.derozijnenkorf.nl vindt u de actuele versie van de privacy policy.

2.      Wanneer is deze Privacy Policy van toepassing?

Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Rozijnenkorf van u verwerkt in het kader van de diensten die De Rozijnenkorf op de markt brengt, inclusief de gegevens van bezoekers van de website en webshop van De Rozijnenkorf.

3.      Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is De Rozijnenkorf gevestigd aan Assenstraat 4 in Deventer.

4.      Welke persoonsgegevens verwerkt De Rozijnenkorf?

Wij kunnen gegevens verzamelen en verwerken op de volgende manieren:

 1. Informatie die u aan ons verstrekt, zoals naam, woonadres, telefoon- nummer, geboortedatum en e-mailadres;
 2. Informatie die wij verkrijgen door uw gebruik van onze diensten of het bezoek aan onze website en webshop, zoals naam, geboortedatum, adres, e- mailadres, IP-adres en bankrekeningnummer.
 3. Wij verwerken ook uw voorkeuren voor bepaalde producten en diensten.
 4. Door het gebruik van cookies.

Algemene informatie over cookies:
De Rozijnenkorf gebruikt verschillende technieken om informatie te verzamelen en op te slaan als u onze website en webshop bezoekt, waaronder cookies. Conform de cookiewet moet elke website aan haar bezoekers toestemming vragen voor het plaatsen van cookies. Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die websites plaatsen op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Deze cookies zorgen ervoor dat u niet steeds dezelfde informatie hoeft in te voeren wanneer u onze webshop nogmaals bezoekt. Daarnaast biedt het ons inzicht in hoe de shop wordt gebruikt, zodat wij daarvan kunnen leren ter verbetering van de functionaliteit en klantvriendelijkheid van de webshop. Ten slotte bieden de cookies ons informatie om onze marketingactiviteiten gerichter te kunnen inzetten. U mag het gebruik van cookies ook uitschakelen. Het kan dan alleen wel gebeuren dat de webshop niet goed functioneert. 

Functionele en analytische cookies:
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies wanneer u onze webshop bezoekt:

 1. Functionele cookies zorgen ervoor dat de webshop goed functioneert. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat in een winkelwagentje zit of bestanden die uw inloggegevens onthouden. Zonder de cookies zouden deze functionaliteiten niet werken. We delen uw informatie niet met derden.
 2. Met analytische cookies (Google Analytics) wordt het gebruik van onze webshop gemeten, zoals bezoekersstatistieken. Deze kennis gebruiken we ter verbetering van het gebruik van de webshop. Zonder dit cookie missen we uw data. Hierdoor zien we niet hoe u onze shop gebruikt en zult u langer moeten wachten op verbeteringen. 

Wij gebruiken cookies niet om persoonsgegevens te verzamelen over u en wij slaan niet opzettelijk persoonlijke informatie op die uw browser aan ons verstrekt door middel van cookies.

5. Met welk doel verwerkt De Rozijnenkorf uw gegevens?

De Rozijnenkorf gebruikt de gegevens die we verzamelen voor:

1. Dienstverlening
De Rozijnenkorf verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om onze diensten aan u te kunnen leveren. Wij gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld voor het versturen van een bevestiging van een bestelling, de verzending van een bestelling, een factuur en het onderhouden van onze relatie met u. Ook gebruiken wij de gegevens om een informatieverzoek te kunnen beantwoorden of contact met u op te nemen over een bestelling.

2. Inschakelen derden
De Rozijnenkorf kan derde partijen inschakelen bij het uitvoeren van haar diensten, bijvoorbeeld onze transporteur die moet weten waar hij uw bestelling moet afleveren. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens heeft De Rozijnenkorf de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden worden verwerkt.

3. Marketing- en verkoopactiviteiten
Wij willen onze klanten graag op de hoogte houden van nieuws, aanbiedingen, producten en diensten. Dit doen we per e-mail of per post. Als u dit niet wilt, is dat geen enkel probleem en kunt u deze keuze bij ons aangeven.

4. Verwerking van uw gegevens op website en webshop
Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens op onze website en webshop in de eerste plaats om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren. Uw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten, producten en onze website en -shop te verbeteren. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om aan u (commerciële) informatie per email te sturen. Dat doen wij echter alleen als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven.

6. Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden buiten De Rozijnenkorf, tenzij een van de volgende omstandigheden zich voordoet:

 1. Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden buiten De Rozijnenkorf verstrekken als wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
 2. Voor verwerking door ingeschakelde derden (onderaannemers).
 3. Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken aan de aan ons gelieerde partijen of andere vertrouwde partijen om deze voor ons te verwerken, uitsluitend volgens onze aanwijzingen en in overeenstemming met onze privacy policy en andere passende geheim- houdingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen (zie punt 5, nr. 2.)
 4. Wettelijke verplichting en andere juridische redenen.
 5. Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden buiten De Rozijnenkorf verstrekken als wij redelijkerwijs mogen aannemen dat toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens redelijkerwijs nodig is om:
 • Te voldoen aan wet- en regelgeving en/of een gerechtelijk bevel;
 • Fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken;
 • De belangen, eigendommen of veiligheid van De Rozijnenkorf, onze klanten of het publiek te beschermen, voor zover in overeenstemming met de wet.

Als De Rozijnenkorf betrokken wordt bij een fusie, overname of activa/passivatransactie, zullen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens waarborgen. Wij zullen de betreffende klanten op passende wijze informeren voordat de persoonsgegevens worden overgedragen of onder een ander privacybeleid gaan vallen.

7.      Hoe lang bewaart De Rozijnenkorf uw gegevens?

De Rozijnenkorf bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.

8. Inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens.

 • U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Een verzoek tot inzage kun u doen door een brief of email te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan De Rozijnenkorf, Assenstraat 4, 7411 JT Deventer of stuur deze gegevens naar ons per mail via klantenservice@derozijnenkorf.nl.
 • Als het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen.
 • Als u van mening bent dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via aan De Rozijnenkorf, Assenstraat 4, 7411 JT Deventer. U ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord. Indien u in onze webshop een eigen account heeft geregistreerd, dan kunt u uw accountgegevens zelf aanpassen via http://webshop.derozijnenkorf.nl
 • U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen (zie punt 7). Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk van onze servers en back up systemen verwijderen.
 • Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar of uitermate onpraktisch zijn.
 • De Rozijnenkorf kan u ten hoogste € 4,50 (incl. BTW) als tegemoetkoming in de kosten in rekening brengen om te voldoen aan het recht op inzage en correctie.

9. Recht van verzet

 • U heeft de mogelijkheid zich te verzetten tegen gebruik van uw persoonsgegevens als het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook als u in een eerder stadium toestemming heeft gegeven, kunt u zich verzetten tegen verder gebruik van uw persoonsgegevens. 
 • Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u dit ons laten weten per brief of email, gericht aan De Rozijnenkorf, Assenstraat 4, 7411 JT Deventer of via klantenservice@derozijnenkorf.nl. Indien u bezwaar wilt maken, dan dient u in de brief duidelijk te vermelden tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt. U ontvangt binnen 4 weken, na ontvangst van uw melding, een schriftelijke reactie van De Rozijnenkorf. Als wij uw persoonsgegevens niet langer mogen gebruiken, kan dit leiden tot minder gebruiksmogelijkheden van onze website, webshop en andere diensten.

10. Informatiebeveiliging

Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om De Rozijnenkorf en onze klanten te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. Ons kassasysteem wordt continu beveiligd met de nieuwste versie van ESET NOD32 antivirus software. Voor ons dataverkeer op de webshop zijn wij in het bezit van een SSL Certificaat. Dit certificaat versleutelt dataverkeer tussen browser en server, zodat vertrouwelijke gegevens niet kunnen worden onderschept. Het betalingsverkeer in de webshop vindt plaats in de beveiligde omgeving van de Rabobank Omnikassa. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident.

11. Toepasselijkheid en wijzigingen

Onze privacy policy is van toepassing op alle diensten en websites van De Rozijnenkorf en geldt wereldwijd. Wij passen onze privacy policy regelmatig aan. De meest actuele versie is steeds te vinden op http://webshop.derozijnenkorf.nl.

De Rozijnenkorf
Kookstudio Wijnproeverij Culinaire Kadowinkel
Assenstraat 4
7411 JT Deventer

 
06 46 09 01 00
0570 600 113
klantenservice@derozijnenkorf.nl

 • Gratis verzending vanaf € 75,-
 • Snelle en efficiŽnte levering
 • Op maat tips en advies in onze winkel
 • Onderscheidend in vakkennis
 • Bijzonder en eigentijds assortiment


Betalen met iDeal en creditcard

< 18 jaar verkopen wij geen alcohol